Glöm inte förbrukningen

Jag har länge haft ett intresse för energilösningar, både i hus och i samhället i stort.

Det som slår mig nästan varje gång man börjar diskutera saken med personer som inte är lika intresserade är att man främst kollar på vad man ska ha för produktion av energi och inte först funderar på vad man kan göra åt förbrukningen.

Ser man först över förbrukningen tex hemma så kan man få ett mer energieffektivt system utan att det kostar mer, över tid.

Vi tar ett exempel: antalet småhus som har bytt från olja/el till värmepump är många i landet. Det går normalt till ungefär såhär. Ägaren ringer till en installatör som åker dit och sätter in värmepumpen på befintlig anläggning. Utan några större funderingar på hur energieffektivt systemet blir i slutändan.

Det som händer när man gör detta skifte är att värmeproducent i huset går från ett högtemperaturproducent till en lågtemperaturproducent. Är övriga anläggningen inte byggt för ett lågtemperatursystem, kommer man att få en onödigt hög förbrukning, utan att få varmare inne.  Detta beror på att en värmepump blir effektivare ju lägre temperatur den får producera.  Klarar inte elementen av att värma rummen, måste den producera varmare vatten och då sjunker verkningsgraden.  Har man däremot ett radiatorsystem som klarar av att värma rummet, men ändå vara kallare, ökar verkningsgraden i värmepumpen.

Det som avgör om systemet klarar av detta är hur stor yta elementen är, ju större yta ju lägre temperatur behövs för att värma rummet.

dvs tänk inte bara produktion utan också förbrukning.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *